Gmina Lubanie » Strona główna » bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim
Stary Brześć 3
tel. (54) 414-57-70
Komendant: Piotr Błażejewski
Punkt Konsultacyjny w Lubaniu
Lubanie 28 A
REJON SŁUŻBOWY NR 32 - GMINA LUBANIE
obsługują dzielnicowi: mł. asp. JAROSŁAW CHLEWICKI

Ochotnicza Straż Pożarna
Prezes Zarządu Gminnego OSP - Andrzej Szyszka
Komendant gminny OSP - Dariusz Sołtysiak

OSP Lubanie
Prezes - Andrzej Pasterczak
Naczelnik - Dariusz Sołtysiak

OSP Janowice
Prezes - Włodzimierz Skowroński
Naczelnik - Emilian Łapciak

OSP Ustronie
Prezes - Andrzej Szyszka
Naczelnik - Arkadiusz Piwoński

Poczet sztandarowy OSP Lubanie