Gmina Lubanie » Strona główna » zdrowie i opieka
Zdrowie i opieka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Intermed" w Lubaniu
Lubanie 28 A
tel. (54) 251-33-95
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

 • Stała opieka podstawowa
 • - interniści
 • - pediatrzy
 •  
 • Stała opieka specjalistyczna
 • - ginekolodzy
 • Okresowa opieka specjalistyczna
 • - laryngologiczna
 • - okulistyczna
 • - osteoporoza
 • - mammografia
 • - choroby naczyniowe
 • - cukrzyca

Poradnia Stomatologiczna
(kontrakt z NFZ)

tel. (54) 251-33-95 rejestr. od godz. 8.00
czynna: pon. 14.00 – 18.00
czw. 14.00 – 19.00

Opieka pielęgn. tel. (54) 251-30-51 rejestr. od godz. 8.00
wt. w godz. 8.00 – 13.00
śr. 8.00 - 14.00


"ADE-MED" Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Polożnych
(kontrakt z NFZ)

tel. (54) 251-30-95
pon. - piątek. w godz. 8.00 – 18.00


Apteka "Pod Chabrami"
tel. (54) 251-31-17
czynna: pon. - pt. w godz. 8.45 – 17.00
sob. w godz. 8.45 – 12.00


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU
tel. (54) 251-34-13
e-mail: gops_lubanie@op.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek od 7.30 do 15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu został utworzony w 1990r. Zarządzeniem Nr 7/90 Naczelnika Gminy w Lubaniu z dnia 30 kwietnia 1990r. Obecnie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Lubanie zajmującą się sprawami szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Struktura GOPS
Kierownik - Mariola Danielewska
Główny księgowy - Ewa Więconek

Dział Pomocy Społecznej
Pracownik socjalny – Angelika Koss
Specjalista Pracy socjalnej – Bożena Pietrzykowska
Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej – Małgorzata Gruszecka

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
KIerownik działu Świadczeń Rodzinnych – Emilia Żakowska
Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – Katarzyna Kosińska
Asystent rodziny - Monika Radecka

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem pomocy społecznej jest też umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.