Gmina Lubanie » Strona główna » strategia
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubanie na lata 2018-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubanie na lata 2018-2023

Zmiany w LPR - konsultacje społeczne

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

INFORMACJA

Zawiadamia się iż w dniach 10.10 - 30.10.2014r. prowadzone są konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt dokumentów sporządziła forma Ageron Polska z siedzibą w Warszawie na zlecenie Gminy Miasta Włocławek realizującej wraz z Gminą Brześć Kujawski, Gminą Lubanie, Gminą Włocławek, Gminą Fabianki oraz Gminą Bobrowniki projekt pn.: „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych. Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentów na stronach internetowych:
www.wloclawek.pl /Ogłoszenia
www.bip.um.wloclawek.pl /Biuletynie Informacji Publicznej/Aktualności i Obwieszczenia
www.wof.wloclawek.eu /Aktualności
www.lubanie.com /Konsultacje społeczne

Uwagi i wnioski przyjmowane są na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie lub elektronicznie na adres e-mail: rozwoj@um.wloclawek.pl, a.jedrzejowski@ageron.pl na formularzu karty konsultacyjnej.

W czasie trwania konsultacji w każdy wtorek tj.: 14, 21 i 28 października br. w godzinach od 16.00 do 17.30 w hallu głównym Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 będzie można dyskutować nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Strategii z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Włocławek po zasięgnięciu opinii Partnerów Projektu. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.wloclawek.pl /Ogłoszenia oraz na stronie www.wof.wloclawek.eu /Aktualności

Ogłoszenie oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronach internetowych: www.wloclawek.pl /Ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.wloclawek.pl oraz www.lubanie.com.


Pliki do pobrania:

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020

Prognoza Oddziaływania na Środowisko „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020”

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 - Formularz konsultacyjnyDziałanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013