Gmina Lubanie » Strona główna » gminne abc
Gminne ABC

Gmina Lubanie leży w południowo - wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego i wchodzi w skład powiatu włocławskiego. Gminę tworzą następujące wsie: Barcikowo, Bodzia, Gąbinek, Janowice, Przywieczerzynek, Przywieczerzyn, Zapomnianowo, Kałęczynek, Kaźmierzewo, Kucerz, Mikorzyn, Mikanowo A, Mikanowo B, Dąbrówka, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Sarnówka, Siutkówek, Tadzin, Ustronie, Kolonia Ustrońska, Zosin, Włoszyca, Kocia Górka i Lubanie.

Od północy i zachodu gmina graniczy z gminami powiatu aleksandrowskiego, od południa z miastem Włocławek i gminą Brześć Kujawski, natomiast wschodnią, naturalną granicę tworzy rzeka Wisła. Gminę przecinają ważne arterie komunikacyjne, z których najważniejsze to droga krajowa nr 1 i trakcja kolejowa, a dogodne połączenia umożliwiają bezproblemowy dojazd nie tylko do miejscowości ościennych, ale do innych w kraju i zagranicy

Gmina jest w całości stelefonizowana i zwodociągowana, ma dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych, posiada własną hydrofornię, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz oczyszczalnię ścieków z 24 kilometrowym kolektorem. W gminie funkcjonuje biblioteka, przedszkole samorządowe, Szkoły Podstawowe w Ustroniu i Przywieczerzynie oraz Zespół Szkół w Lubaniu w skład którego wchodzi Szkóła Podstawowa i Gimnazjum. Bardzo dobrze działa Gminy Ośrodek Kultury, a jego wizytówką jest orkiestra dęta i Zespół Folklorystyczny "Kujawy Nadwiślańskie", który po reaktywowaniu bardzo szybko stał się laureatem wielu przeglądów i festiwali ludowych. Niektóre tereny są wielką atrakcją dla miłośników przyrody. W rejonie rozlewisk rzeki Wisły znajdują się liczne siedliska chronionego ptactwa wodnego, w tym orła bielika, kormorana i innych, rzadkich okazów. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 6.930 ha, z czego m. in. 4.843 ha stanowią użytki rolne, a 1.433 ha to lasy i grunty leśne. Na terenie gminy zamieszkuje 4.599 osób (wg stanu na dzień 11.05.2016r.